Budynki mieszkalne

NAVALIS Benisławskiego

Blok mieszkalny mieszczący się przy ul. Benisławskiego 6